Silent Owl

Owl-Silently-Gliding-in-for-the-Kill

Description:

Power 2
Finesse 5
Resistance 2

Maximum Essence: 15
Corpus: 4
Willpower: 2
Initiative: +7
Defense: 5
Size: 2
Speed: 17

Influences:
Owls 1
Silence 1

Numina:
Materialize
Material Vision

Bonuses (7 pts):
Darksight (pack)
Avoiding sound (Stealth specialization, given)

Bio:

Telkens als een packmember een muis of rat ziet moet hij zijn uiterste best doen om deze te vangen en levend op te eten. De packmember mag pas opgeven als de prooi overduidelijk ontsnapt is of anders na 15 minuten. Minimaal één keer per week moet een muis of rat aan Uil geofferd worden, bij voorkeur een wilde, maar in noodgevallen kan er ook een gekocht worden. Als een packmember zich niet aan deze regels houdt dan verdwijnen de bonussen. De overtredende packmember mag niets eten totdat hij een rat of muis heeft gegeten, waarna de bonussen weer terugkomen. Voor elke dag dat hij toch eet blijven de bonussen na het eten van een rat of muis een dag langer weg. (Severity 3/4)

Silent Owl

deadvale het